Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Κυριακή 19 Φεβρουάριου
• 08:00 έως 14:00 στην ευρύτερη περιοχή «Μαραγκουδικο Αξιωτη».
Δευτέρα 20 Φεβρουάριου
• 08:00 έως 14:00 στις περιοχές Έξω Γωνιά Αγ. Χαράλαμπος, δεξαμενή ΔΕΥΑΘ, Έξω Πλατεία
Πύργου, Βορινά Πύργου.
• 08:00 έως 08:15 και 13:45 έως 14:00 στις περιοχές Αθηνίος, Ακρωτήρι, Μεγαλοχώρι έως και
κατάστημα «ΠΡΕΚΑ