Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Παρασκευή 24 Φεβρουάριου
• 08:00 έως 10:00 στην ευρύτερη περιοχή από διασταύρωση Περίβολου, Περίβολος,
Αγ. Γεώργιος, Εξωμύτης, Βλυχάδα.
• 11:00 έως 14:00 στην ευρύτερη περιοχή ξενοδοχείου «ΣΜΑΡΑΓΔΙ»
Σάββατο 25 Φεβρουάριου
• 08:00 έως 10:00 Ημεροβιγλι στην ευρύτερη περιοχή βορινής πλατείας μέχρι ξενοδοχείο
«ΡΕΜΕΤΖΟ»
Λόγω οικοδομικών εργασιών στον νέο Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ και τήρησης των ορίων ασφάλειας από
δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στις εξής περιοχές:

Παρασκευή 24 Φεβρουάριου
 08:00 έως 13:00 Στις περιοχές Έξω Γιαλός Φηρών, Έξω Γιαλός Καρτεράδου, Βιολογικός Φηρών,
Πορί, Κολούμπος, Μπαξέδες, Βιολογικός της Οίας