Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Πέμπτη 02 Φεβρουάριου
• 09:00 έως 09:15 και 11:45 έως 12:00 στις περιοχές Μεσσαριά, Βόθωνας, ΕΠΑΛ.
• 08:00 έως 08:30 και 13:30 έως 14:00 στις περιοχές Αθηνιος , Μεγαλοχώρι, Ακρωτήρι.
• 08:00 έως 14:00 στις περιοχές Έξω Πλατεία Πύργου, Βορινά Πύργου
• 09:00 έως 12:00 στις περιοχές Ι.Ν Ευαγγελισμός Πύργου, Πύργος, Ι.Μ Προφήτη Ηλία, Ράνταρ.