Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ενημερώνει ότι λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στις
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης της Νήσου Θηρασιάς, θα γίνονται διακοπές νερού, ώστε να
επηρεάζεται όσο το δυνατό λιγότερο η επαγγελματική και κοινωνική ζωή των κατοίκων.
Η Υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει την άμεση επίλυση του προβλήματος στις επόμενες
μέρες.
Παρακαλούμε, για την κατανόηση σας και την μη άσκοπη χρήση νερού.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑ