Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Κυριακή 29 Ιανουαρίου
• 08:00 έως 14:00 Οία στην ευρύτερη περιοχή του Θόλου.
Τρίτη 31 Ιανουάριου
• 08:00 έως 14:00 Ακρωτήρι στην ευρύτερη περιοχή Καπαρίες, Παναγιά Μπάλου έως Φάρο.
Λόγω οικοδομικών εργασιών στον νέο Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ και τήρησης των ορίων ασφάλειας από
δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στις εξής περιοχές:

Την Δευτέρα 30 Ιανουάριου
 08:00 έως 13:00 Στις περιοχές Έξω Γιαλός Φηρών, Έξω Γιαλός Καρτεράδου, Βιολογικός Φηρών,
Πορί, Κολούμπος, Μπαξέδες, Βιολογικός της Οίας.