Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Πέμπτη 9 Μαρτίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή του Καμαρίου, γύρω από το ξενοδοχείο Ιππόκαμπου και Λέλης
το πρώην κεντρικό πάρκινγκ.
Παρασκευή 10 Μαρτίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή του Καμαρίου , γύρω από την δεξαμενή νερού.
Λόγω οικοδομικών εργασιών στον νέο Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ και τήρησης των ορίων ασφάλειας από
δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στις εξής περιοχές:
 11:00 έως 14:00 Στις περιοχές Υ/Σ Καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας και μπετά Πατηνιώτη
και τα σίδερα καννελόπουλου