Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Τετάρτη 28 Ιουνίου
 07:00 έως 08:00 Σε όλη την περιοχή των Φηρών.
Πέμπτη 29 Ιουνίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου, στην περιοχή του Μεταξά.
Παρασκευή 30 Ιουνίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή της Βλυχάδας, στην γύρω περιοχή του Καρνάγιου.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο
δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να γίνει ίσως σε συντομότερο χρόνο.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να
αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη
διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για τους ίδιους λόγους ασφάλειας, επίσης, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται
ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση.
Από τον ΔΕΔΔΗΕ / Πρακτορείο Θήρα