Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Τρίτη 21 Φεβρουάριου
• 08:00 έως 14:00 στην ευρύτερη περιοχή πλησίον γκαράζ «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ» και καταστήματος
«ΒΑΖΑΑR», Λαγκάδι Βόθωνα έως ταβέρνα «ΚΡΗΤΙΚΟΣ», Βόθωνας πλησίον γηπέδου 5Χ5.
Τετάρτη 22 Φεβρουάριου
• 08:00 έως 14:00 Αγ. Ειρήνη Πύργου στην ευρύτερη περιοχή από παλιό υποθηκοφυλακείο,
φούρνος «ΓΡΗΓΟΡΗ» , «DECO STORE» έως παιδικό σταθμό «ΛΑΛΙΤΣΕΣ» .
Λόγω οικοδομικών εργασιών στον νέο Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ και τήρησης των ορίων ασφάλειας από
δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στις εξής περιοχές:

Τρίτη 21 Φεβρουάριου
 08:00 έως 13:00 Στις περιοχές Έξω Γιαλός Φηρών, Έξω Γιαλός Καρτεράδου