Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Σάββατο 21 Ιανουάριου
 08:00 έως 14:00 στο Ημεροβίγλι στην ευρύτερη περιοχή «σπηλιά Μπακαλιάρου» – Ι.Ν Αγ. Ιωάννη