ΑΙΤΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

όλων κατοίκων Στενού Ημεροβιγλίου (δεξιά από το οίκημα του Νικολάου Μπεκρή/ Μπακαλιάρου),

 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρία,

Είμαστε όλοι κάτοικοι και εξυπηρετούμενοι ιδιώτες και επιχειρήσεις από την απαράδεκτη σε κατάσταση δρόμο, ο οποίος υποτίθεται ότι εξυπηρετεί την περιοχή που αποκαλείται Στενό Ημεροβιγλίου (δεξιά από το οίκημα του Νικολάου Μπεκρή/ Μπακαλιάρου).

Ο δρόμος αυτός, όπως  καλώς γνωρίζετε, εξυπηρετεί …50…  μόνιμους κατοίκους καθώς και  …4… επιχειρήσεις.

Από την εποχή που ανατέθηκε στην εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», δηλαδή στα τέλη του έτους 2015-αρχές 2016, η κατασκευή του Νέου Επαρχιακού Δρόμου Αεροδρομίου –Οίας, η περιοχή μας αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, τα οποία ανάγονται σε αυτή την ανάθεση/κατασκευή.  Τούτο συμβαίνει και διότι η ανάδοχος εταιρεία κατά τη διάρκεια των εργασιών ύψωσε τη στάθμη του παλαιού δρόμου  και κατασκεύασε αποχετευτική δίοδο για τα όμβρια τα οποία απορρέουν από το παρακείμενο βουνό (πλοκούδες) αλλά και γιατί ο δρόμος που εξυπηρετεί τόσο τις κατοικίες μας όσο και τις επιχειρήσεις μας, τις εν γένει δηλαδή ιδιοκτησίες μας υπέστη μεγάλες φθορές και από τις βροχοπτώσεις και από την αποχετευτική δίοδο των ομβρίων που κατασκευάσθηκε, στην οποία -όπως γνωρίζετε και πολλάκις έχετε παραδεχθεί- εκβάλλετε ο συνολικός σχεδόν όγκος των ομβρίων.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν και είναι  να υφιστάμεθα  απίστευτη ταλαιπωρία εμείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μας και  να προκαλούνται ζημίες στις ιδιοκτησίες και τις επιχειρήσεις μας, για τις οποίες  ρητώς επιφυλασσόμεθα.

Χειρότερος δε των υλικών ζημιών και της απίστευτης και αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας που υφιστάμεθα εμείς αλλά  και τα μεταφορικά μας από  τις πέτρες, τη λάσπη και το πλήθος των λακκουβών, οι οποίες συνεχώς πολλαπλασιάζονται, είναι ο κίνδυνος τραυματισμού μας.

Παρά δε τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις  μας μέχρι σήμερα για την ασφαλτόστρωση του δρόμου, η μόνη υπόσχεση που καταφέραμε να αποσπάσουμε ήταν ότι το κομμάτι αυτό του δρόμου ( 60 – 80 m ) πιθανότατα θα ασφαλτοστρωθεί τον Σεπτέμβρη του 2017 (κάτι που δεν τελικά έγινε) .

Επειδή υπάρχει ορατός κίνδυνος το εν λόγω έργο να μην ολοκληρωθεί ή να ολοκληρωθεί σε άγνωστο χρόνο,

 

Διαμαρτυρόμενοι για όλα τα παραπάνω

ΖΗΤΟΥΜΕ

  • Να ικανοποιήσετε άμεσα και πάντως πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου το νόμιμο αίτημά μας και να προβείτε στην προσήκουσα ασφαλτόστρωση του δρόμου, ως υποχρεούσθε

 

  • Να λάβετε υπόψη σας την επικινδυνότητα του δρόμου και να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ατυχήματος αλλά και υλικών ζημιών θα σας καταστήσουμε αποκλειστικά  υπεύθυνους,

 

  • Να μας απαντήσετε εγγράφως το αργότερο  εντός 10 ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Και σας γνωρίζουμε

  • Ότι κάθε άλλη καθυστέρηση και κωλυσιεργία και κάθε περαιτέρω πρόβλημα που θα δημιουργηθεί καθιστά άμεσα υπεύθυνους τους έχοντες την αρμοδιότητα και επομένως την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση, και
  • Ότι, όλοι εμείς οι υπογράφοντες θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο και θεμελιώδες δικαίωμα μας σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο που διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική ευρυθμία και ισορροπία και επιφυλασσόμαστε για κάθε ηθική και οικονομική ζημία ή/και απώλεια που τυχόν υποστούν οι κοινωνίες μας με τον καθολικό ή προσωρινό αποκλεισμό μας από το υπόλοιπο νησί λόγω της κατάρρευσης του κεντρικού και μοναδικού μας δρόμου!

 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ