Σύμφωνα με την Digea:

Σήμερα, Παρασκευή 10/12/2021, στις 14:00, θα ξεκινήσει η εκπομπή σήματος των ιδιωτικών σταθμών Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας από το κέντρο εκπομπής «Εμπορείο» . Οι τηλεθεατές των περιοχών της Περίσσας αλλά και του Εμπορείου, οι οποίοι είχαν δυσκολία στη λήψη των ανωτέρω σταθμών από το κέντρο εκπομπής «Θήρα» (Προφήτης Ηλίας), εφόσον προσανατολίσουν τη κεραία τους προς το κέντρο εκπομπής (Μύλοι) «Εμπορείο» και προβούν σε επανασυντονισμό των δεκτών τους (τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή), θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους προγράμματα.

 

Οι συχνότητες εκπομπής είναι:

39 (618 MHz): ALPHA, SKAI, ANT1, OPEN Beyond, STAR, MEGA, m.TV

47 (682 MHz): SΥROS TV, VOLCANO

Επισυνάπτεται ενδεικτική κάλυψη από το συγκεκριμένο ΚΕ καθώς και οδηγίες επανασυντονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι τηλεθεατές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση τηλεθεατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 217 7770100.