Από την Δευτέρα, με την έναρξη του σχολικού έτους, θα γίνει κανονικά η μεταφορά των μαθητών της Θηρασιάς στο σχολείο τους .
Με συντονισμένες ενέργειες μας εξασφαλίσαμε ένα πουλμανάκι και οδηγό προκειμένου, με ασφάλεια και άνεση ,να μεταφέρονται οι μαθητές του νησιού προς και από το σχολείο τους.
Το πουλμανάκι διέθεσε για τη συγκεκριμένη χρήση στο δήμο ο συμπολίτης μας κ. Νίκος Παγώνης τον οποίο ευχαριστούμε, καθώς και την εταιρεία NST.
Οι μαθητές της Θηρασιάς δικαιούνται να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους μαθητές της Σαντορίνης και ο δήμος έκανε και σε αυτή την περίπτωση το καθήκον του .
Η λύση αυτή πρέπει να θεωρείται προσωρινή, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταξινόμησης και θέσης σε κυκλοφορία του αυτοκινήτου, που δώρισε προς το δήμο μας για το σκοπό αυτό ο συμπολίτης μας κ. Χαϊδεμένος.
Μπορεί να είναι εικόνα βαν