Μετά την πλήρη αποκατάσταση με καθαρισμό και απολύμανση του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στον Γυαλό των Φηρών, ολοκληρώθηκε και ο καθαρισμός του μονοπατιού στον Κόρφο Θηρασιάς, στο πλάι του οποίου είναι τοποθετημένοι οι κάδοι απορριμμάτων, που πλύθηκαν και απολυμάνθηκαν.
Η προσπάθεια άμεσης παρέμβασης των υπηρεσιών καθαριότητας, ώστε η Σαντορίνη και η Θηρασιά, να αντιμετωπίζουν έγκαιρα κάθε τι που προσβάλλει το περιβάλλον συνεχίζεται, παρά την επαναλαμβανόμενη – από λίγους ευτυχώς – ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, συχνά έξω από τους κάδους.
Οι υπηρεσίες των συνεργείων καθαριότητας παρέχονται καθημερινά με εντατικούς ρυθμούς.
Υπενθυμίζουμε στους δημότες ότι μπορούν να τηλεφωνούν καθημερινά, από 8.00 έως 13.00, στο τηλ. 22860 22609, για να κλείνουν ραντεβού απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων, είτε των σπιτιών είτε των επιχειρήσεων τους.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στην καθαριότητα, για τον τιτάνιο καθημερινό τους αγώνα, ώστε να έχουν τα νησιά μας την εικόνα που τους αξίζει.