Σήμερα με την έναρξη διαβούλευσης του νομοσχεδίου «Απλούστευση, επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού», ο Δήμος Σαντορίνης για πρώτη φορά βάζει γερά θεμέλια για την πολεοδομική οργάνωση του.

Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης του Δήμου μας,  μέσα όμως από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι θα συντελέσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Άλλωστε όπως έχουμε πει από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων μας, στρατηγικός μας στόχος αποτελεί ο έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης, η προστασία και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, καθώς και η ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού μας περιβάλλοντος και τοπίου.

Το νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) της Σαντορίνης σε συνδυασμό με το Σχέδιο Διαχείρισης της Σαντορίνης, θα αποτελέσουν εκείνα τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπου μια νέα οργανωμένη Σαντορίνη θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα προβλήματά της προωθώντας τη βιώσιμη τουριστική της ανάπτυξη.

Ήδη ο Δήμος μας αξιοποιώντας τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τις νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης του προγράμματος Αντώνη Τρίτση, στοχεύει να στηρίξει την πορεία εξέλιξης του Δήμου σε έναν νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτή θα οδηγήσει σε σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα για το σύνολο του Δήμου μας.

Η Σαντορίνη πλέον από ρόλο ουραγού των εξελίξεων παίρνει το ρόλο του οδηγού και ρυθμιστή των ίδιων της των προβλημάτων και προβάλει ταυτόχρονα ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα αποτελέσει καλό παράδειγμα και για άλλους προορισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ