Ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να προσέλθουν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, το αργότερο έως τέλη Φλεβάρη 2020, για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου :

α) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων / εμπορευμάτων στην προβολή των επιχειρήσεών τους,

β) για θέσεις στάθμευσης των οχημάτων τους στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης και

γ) για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν θα εγκριθούν, παρά μόνον αυτές που αφορούν νέες επιχειρήσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Θήρας

Γρηγόριος Μαντούσης