Σημείωση: Η ημερομηνία αποστολής κλειστών προσφορών, παρατείνεται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου