Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει όλους τους πολίτες του νησιού μας ότι σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού Καθαριότητας απαγορεύεται η ρίψη ακάθαρτων νερών (νερά από πισίνες, λασπόνερα, σαπουνόνερα) σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Ιδιαίτερα τα νερά από οικιακή χρήση θα πρέπει να παροχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο.
Τα νερά που παραμένουν, λιμνάζουν στους δρόμους αφενός αποτελούν εστία μόλυνσης, αφετέρου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Στη περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω κανόνες ο Δήμος Θήρας θα αναγκαστεί να προβεί στην επιβολή των αντίστοιχων προστίμων.