Ενημερώνουμε τους δημότες και τους κατοίκους της Οίας ότι, εν όψει της καλυτέρευσης του δημοτικού φωτισμού στα διοικητικά όρια της περιοχής, συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου μας ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα τον ενδελεχή έλεγχο και την συντήρηση του δημοτικού δικτύου, με σκοπό την διόρθωση των προβλημάτων και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών, που προκαλούσαν στο παρελθόν βραχυκυκλώματα, ώστε να παρέχονται σωστά οι υπηρεσίες του δημοτικού φωτισμού.

Ενημερώνουμε επίσης ότι, απαγορεύεται αυστηρά κάθε παρέμβαση στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ακόμα και αν αυτό εφάπτεται στην εξωτερική πλευρά ιδιωτικών χώρων. Κάθε τέτοια παράβαση θα τιμωρείται αυστηρά με πρόστιμο.

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτες ακινήτων ή επιχειρήσεων προτίθενται να επισκευάσουν εξωτερικούς μανδροτοίχους των ιδιοκτησιών ή επιχειρήσεών τους, επί των οποίων υπάρχει δημοτικός φωτισμός, οφείλουν να ενημερώσουν το τμήμα ηλεκτρολόγων του Δήμου Θήρας, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο στο δίκτυο του  δημοτικού φωτισμού (αποξήλωση, επανατοποθέτηση και επανασύνδεση χελωνών, κλπ).

 

Για τον Δήμο Θήρας,

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Οίας – Θηρασίας

Κίτσου Σοφία