Με πλωτά και χερσαία μέσα ο Δήμος Θήρας και η εταιρεία καθαριότητας απομάκρυναν σήμερα μπάζα και απορρίμματα από τον Όρμο Φηρών.
Η επιχείρηση καθαρισμού του παλιού λιμανιού έγινε υπό την επίβλεψη της επόπτριας του έργου.
Η αντίληψη των αναγκών και η έγκαιρη αντιμετώπιση του θέματος της καθαριότητας θέτει τη Σαντορίνη στην κορωνίδα της τουριστικής κίνησης .
Ο ιστορικός Όρμος των Φηρών καθαρίστηκε σήμερα και αποκαταστάθηκε, όμως ελπίζουμε να παραμείνει καθαρός σε όλη την διάρκεια
της Τουριστικής  περιόδου.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.