Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Enterprise Greece με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για το επενδυτικό έργο «Μαρίνα Μονόλιθου Νήσου Θήρας», το ΔΣ της Enterprise Greece ενέκρινε την επένδυση και εισηγείται θετικά προς τη Διυπουργική Επιτροπή (ΔΕΣΕ).

Το έργο αναμένεται να εισαχθεί ως θέμα προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη Διυπουργική Επιτροπή.

Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας της Enterprise Greece με το ΔΛΤ Θήρας ήταν η επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου προκειμένου αυτό να εισαχθεί στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και να εγκριθεί ως στρατηγική επένδυση.