Διανύοντας μια εποχή που φαινομενικά η τουριστική ύφεση δίνει χώρο στην περιβαλλοντική συντήρηση, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και προγράμματα που θα μας δώσουν χρήσιμα στοιχεία κατά την εξέλιξη αυτής της μεγάλης αλλαγής. Από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν μας δίνεται η δυνατότητα μελέτης των συγκριτικών από τη βάση δεδομένων, στην κατεύθυνση διαμόρφωσης προτάσεων που θα αφορούν στη θαλάσσια περιβαλλοντική προστασία και συντήρηση.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Dive In Action στα πλαίσια των προγραμματισμένων υποβρύχιων καθαρισμών στη Σαντορίνη που εντάσσονται στο πρόγραμμα Vivid Blue για το 2020 και παράλληλης συμμετοχής στο πρόγραμμα “Ελλάδα, χωρίς πλαστικά μιας χρήσης”, θα πραγματοποιήσει στις 25 και 27 Σεπτεμβρίου 2 υποβρύχιους καθαρισμούς.

– Την Παρασκευή 25 στον όρμο του Αμμουδίου και

– Την Κυριακή 27 στην παράλια της Περίσσας.

Στη δράση θα συμμετάσχουν πιστοποιημένοι δύτες μέλη της Οργάνωσης με σχετική εμπειρία σε υποβρύχιους καθαρισμούς και γνωστές των βυθών των περιοχών που θα γίνουν οι δράσεις και 3 μέλη υποστήριξη επιφάνειας. Για τη δράση έχει αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής μόνο με πιστοποιημένους δύτες προς τα καταδυτικά κέντρα του νησιού.

Θα γίνει ενημέρωση στους εθελοντές δύτες πάνω σε θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα και τον τρόπο δράσης στον υποβρύχιο καθαρισμό. Θα πραγματοποιηθεί 1 κατάδυση διάρκειας 45 – 50 λεπτά. Στους καθαρισμούς χρησιμοποιούνται από την οργάνωση επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, γάντια σάκοι και όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός με γνώμονα την ασφάλεια και περιβαλλοντική συντήρηση.

 

– Μετα τον καθαρισμό θα γίνει καταμέτρηση καταγραφή και διαχωρισμός των σκουπιδιών και θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της Ανακύκλωσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση.

Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Δημήτρης Καμπανός

Τηλ. 6946244317

Υπεύθυνος προγραμμάτων “Dive In Action”

 

 Στοιχεία:

Όνομα οργάνωσης: Προστασία Υποθαλάσσιων Σχηματισμών Ηφαιστείου Σαντορίνης “Δύτες εν Δράση” – “Dive In Action’

Υπεύθυνος και στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα : Δημήτρης Καμπανός

Τηλέφωνο: 6946244317

Τίτλος προγράμματος: Vivid Blue – Συμμετοχή στο “Ελλάδα, χωρίς πλαστικά μιας χρήσης”

Email : santorini01@hotmail.com, info@scubasantorini.com

Σύντομη περιγραφή οργάνωσης

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Dive In Action” είναι μια Περιβαλλοντική  Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δραστηριοποιείται επίσημα από το Φεβρουάριο του 2019 με έδρα τη Σαντορίνη με κύριο σκοπό την προστασία και διατήρηση του φυσικού υποθαλάσσιου τοπίου της επαρχίας Θήρας, και ιδιαίτερα των μουσειακών ευαίσθητων σχηματισμών της Ηφαιστειακής Καλντέρας, ως φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου της θαλάσσιας περιοχής που διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική αξία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, την έρευνα, καταγραφή κι επεξεργασία στοιχείων από την συστηματική, παρακολούθηση της θαλάσσιας και υποθαλάσσιας περιοχής, το “Dive In Action” στοχεύει στην προστασία και διατήρηση του φυσικού τοπίου, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη για την επίτευξη της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Παράλληλα ερευνά προτάσεις λύσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής.

Στα πλαίσια της δράσης της οργάνωσης βασικοί πυλώνες στόχευσης είναι, τα θαλάσσια και υποθαλάσσια απορρίμματα και η σχέση του ανθρώπου με την προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, παρατηρήσεις για τη βιοποικιλότητα και καταγραφές με τη προσέγγιση citizen science.

 

Dimitris Kambanos: Admin of “Dive In Action”, Santorini Active Volcanic Environment

IDC Staff Instructor

Online Presence:

https://diveinaction.com/

https://scubasantorini.com/actions/

Social Media:

https://www.youtube.com/channel/UCymG2NBQRWgyCK27_vKFymQ?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/pg/scubasantorini/posts/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/Dive-In-Action-1458657400936337/posts/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/dimitris.kambanos

https://www.instagram.com/diveinaction/?hl=el