Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ Α.Ε. (Γενικό Νοσοκομείο Θήρας)

ΔΗΛΩΣΗ
Νικολάου Χάλαρη, κατοίκου Μονολίθου Θήρας.

Έχω αποφασίσει να δωρίσω στο Νοσοκομείο μας (ΓΝ Θήρας) ένα καινούριο και πλήρως εξοπλισμένο Ασθενοφόρο.

Για το σκοπό αυτό προτίθεμαι να καταθέσω στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται αποκλειστικά υπέρ του ΓΝ Θήρας (Ν. 4368/2016 άρθρο 66) το αντίστοιχο ποσό με ρητή εντολή και όρο να αγοράσετε εσείς (ΔΣ) το ασθενοφόρο εντός εξαμήνου, το ασθενοφόρο να ανήκει αποκλειστικά στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το ΓΝΘ και να αναγράφεται στο ασθενοφόρο «Δωρεά Νίκου Χάλαρη».

Στην περίπτωση που έστω και ένας όρος δεν τηρηθεί όλο το ποσό θα επιστραφεί σε εμένα τον δωρητή ή τους κληρονόμους μου,
Εκπροσώπους μου για τις διαπραγματεύσεις  ορίζω τους Μιχάλη Ρούσσο (συνταξιούχο δικηγόρο) και Εμμανουήλ Δακορώνια.

Ο Δηλών
Νίκος Χάλαρης