Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ανακοινώνει σε όλους τους παραγωγούς – μέλη της ότι από την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 θα γίνονται οι Αιτήσεις Ένταξης για τη δράση 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου  Θήρας» στο Κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων της Ένωσης στα Φηρά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00 με 14:00.

Προσοχή, για την αίτηση ένταξης είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ:

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Επιλέξιμοι για τη δράση είναι οι παραγωγοί που έχουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2019. Το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για την υποβολή των Αιτήσεων Ένταξης στην Ένωση είναι το ακόλουθο: