Η ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ανακοινώνει στους παραγωγούς – μέλη της, ότι  τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του κάθε δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς τα χρήματα του 3ου Έτους του πενταετούς  προγράμματος (2014-2018) «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ» του Μέτρου 2.1.4.

Ο Συνολικός Αριθμός των Δικαιούχων είναι 358 και το Συνολικό Πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα    406.479,87  Ευρώ.

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ