Η ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ανακοινώνει στους παραγωγούς – μέλη της, ότι  την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του κάθε δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς η εκκαθάριση 1ου Έτους του πενταετούς  προγράμματος (2020-2024) «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ» του Μέτρου 10.01.03.

Ο Συνολικός Αριθμός των Δικαιούχων είναι 637 και το Συνολικό Πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 175.184,41 Ευρώ.

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ