Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για την Δωρεά Επίπλωσης προς το Ίδρυμα μας εις μνήμη ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ

Στην LOIZOS STYLISH RESIDENCES (Λευτέρη Αναπλιώτη) για την Δωρεά ντουλάπας δωματίου, και

Στην Γ. ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε (Γιώργο Συνολάκη) για την Δωρεά ντουλάπας δωματίου.

Οι πράξεις τους είναι παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που τόσο έχουμε ανάγκη και λόγω των εκτεταμένων επισκευών και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων μας.

……………………………………………………………………………….

Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Α. ΧΑΛΑΡΗΣ – Ν. ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ Ε.Π.Ε. για τις Δωρεάν  μεταφορές προμηθειών – υλικών  προς το Ίδρυμα μας,

Στην Ε. ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ Α. ΚΑΦΟΥΡΟΣ Π. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. για την Δωρεά τους 50 κβ. Σκυροδέματος, και

Στην Σ. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ Κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. για την Δωρεά τους Σιδήρου θεμελίωσης

Οι πράξεις τους είναι παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που τόσο έχουμε ανάγκη και λόγω των εκτεταμένων επισκευών και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων μας.

ΕΜετά τιμής

Ο Διευθυντής

Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρος