Ευχαριστούμε πολύ το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Θήρας για τη συνεργασία του, καθώς επίσης και το ΚΤΕΛ Θήρας για την  ευαισθητοποίησή του σε ότι αφορά τη δρομολόγηση νέας γραμμής Φηρά- Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, χωρίς είσπραξη αντίτιμου εισιτηρίου.

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας