Ο Δήμος Θήρας ευχαριστεί θερμά την κυρία Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου, ιδιοκτήτρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, στην Μεσσαριά Θήρας, η οποία μας δώρισε έξι διθέσια σχολικά θρανία, δώδεκα καθίσματα, καθώς και ένα τραπέζι συνεδριάσεων, δυναμικότητας οκτώ ατόμων.

Ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας εισηγήθηκα όπως παραδοθούν τα δωρηθέντα κινητά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θήρας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομοφώνως ενέκρινε θετικά την ανωτέρω εισήγηση, με την αριθμ. 233/2020 απόφασή της και τα δωρηθέντα παραδόθηκαν ήδη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο προς χρήση.

Ο Δήμος Θήρας στηρίζει ενεργά το έργο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, οι μαθητές του οποίου είχαν πολλές επιτυχίες στις τελευταίες Πανελλήνιες εξετάσεις.

 

Για τον Δήμο Θήρας,

Σοφία Κίτσου

Αντιδήμαρχος Θήρας και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής