Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας Βόθωνα τον Έπαρχο Θήρας κ. Χαράλαμπο Δαρζέντα, για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μου να
υλοποιηθεί το μικρό αλλά σημαντικό έργο της τσιμεντόστρωσης πεζοδρομίου στον Επαρχιακό δρόμο Βόθωνα Πύργου.
Το συγκεκριμένο σημείο ήταν επικίνδυνο για πεζούς και οχήματα και η μικρή αυτή αλλά ουσιαστική παρέμβαση έλυσε ένα πρόβλημα
που αντιμετωπίζαμε.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.