Το Αναστάσιμο φως ας πλημμυρίσει την ψυχή μας και ας ανοίξει την πόρτα στην εσωτερική ανάταση μας! Καλό και ευλογημένο Πάσχα!
Σοφία Κίτσου
Αντιδήμαρχος Θήρας