ο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου, αποφάσισε να ενταχθούν επιπλέον δέκα έργα Δήμων, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων.

Δύο εξ αυτών αφορούν το νομό Κυκλάδων και πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Θήρας εγκρίθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης καθώς και υπόγειων συστημάτων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 173.600 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο Δήμο Κιμώλου εγκρίθηκε η προμήθεια τεσσάρων βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, συνολικού προϋπολογισμού 150.704 ευρώ.