Η Διοίκηση του Πτωχοκομείου Θήρας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μετά την 100ετή και πλέον λειτουργία του, εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με Αριθμό:

12222ΙΔΤ21095Ο12Ο 1737

 

Για το Δ.Σ.,

                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ