Διαβιβαστικό απόφασης με αριθμ. 14-2018 Δ.Κ. Θήρας (002)