Παρακαλούνται όσοι διαθέτουν ελεύθερα οικόπεδα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία για την ενοικίασή τους από το Δήμο Θήρας, να προσέλθουν εντός 15 ημερών στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα για να το δηλώσουν.

Εναλλακτικά μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση τους στέλνοντας email στη διεύθυνση: sym@thira.gov.gr  υπόψη κ. Λαμπράκη Ιωάννη

Προαιρετικά θα βοηθούσε ο γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου (θέση google earth) και φωτοτυπία του τοπογραφικού και του συμβολαίου κτήσης του ακινήτου.

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Θ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ