Στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων ώστε να καταστεί η Σαντορίνη, νησί πρότυπο στη διαχείριση υδάτινων πόρων, αποσκοπεί η διήμερη επίσκεψη του Ειδικού κλιμακίου του Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής του Διεθνούς Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)  « Circular Clima».

Το ειδικό κλιμάκιο που αποτελείται από εμπειρογνώμονες από την Πορτογαλία αλλά και Έλληνες ειδικούς, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ Μανόλης Ορφανός, με σκοπό την προετοιμασία  της σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Διεθνούς Οργανισμού.

Στόχος της ηγεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η αφομοίωση καλών Ευρωπαϊκών πρακτικών και η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για να αποτελέσει  η Σαντορίνη ένα νησί πρότυπο  σε ό,τι αφορά την διαχείριση υδάτινων πόρων. Δράσεις που είναι απαραίτητες σε νησιά όπως η Σαντορίνη, όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι μεγάλες και πρέπει να αποτελούν άμεση προτεραιότητα.

Ο κ. Ορφανός μαζί με το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκαν όλες τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού αλλά και τις μονάδες αφαλάτωσης του νησιού ενώ ενημερώθηκαν και από τα στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υφιστάμενη κατάσταση.

Το ειδικό κλιμάκιο αποτελούσαν ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου «Circular Clima» Ιωάννης Μαρδίκης , ο ειδικός στη διαχείριση υδάτων από την Πορτογαλία Francisco Moura, ο ειδικός στη διαχείριση υδάτινων αποβλήτων από τη Θεσσαλονίκη Νικόλαος Αρταβάνης και από την Αθήνα ο ειδικός σε θέματα κυκλικής οικονομίας Δημήτρης Κοκοσιούλης.

Ο Διεθνής Οργανισμός έχει παρουσία σε περισσότερες από 22 χώρες και δίκτυο 75 Πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ