ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την   27η  του μηνός      Ιουνίου   2020, ημέρα της εβδομάδας   Σάββατο   και ώρα 10:00 π.μ.για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω   μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:       

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ