Κάνουμε γνωστό  στους συμπολίτες μας ότι, στην πρωτόγνωρη και επώδυνη επικαιρότητα που βιώνουμε, το παράρτημα Θήρας, ως μια ανθρωπιστική ασπίδα ,πάντα στα μέτρα των δυνατοτήτων του, συνέβαλε και συμβάλλει στην προάσπιση της ανθρώπινης   αξιοπρέπειας.

Πέρα από τη συμμετοχή του στη δράση του Δήμου για σίτιση αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας και την τακτική επαφή με το Κέντρο Κοινότητας, ενίσχυσε οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές βιοτικές ανάγκες και μοναχικά άτομα που στερούνται οικογενειακής υποστήριξης.

Τέλος, δηλώνουμε την ενεργή συμμετοχή μας στην 57η εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης, 2-10 ΜαΪου .

Στόχος μας να διαφυλάξουμε και αυτή τη φορά την ανθρώπινη υπόσταση και να αναγεννήσουμε και πάλι τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές μας αξίες…