Το Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας σήμερα 19/02/2022, αποφάσισε ομόφωνα,  να εκφράσει την αγωνία του σχετικά με τη συνέχιση  της παρακολούθησης  του Ηφαιστειακού Κινδύνου.

Καλεί όλους με νηφαλιότητα να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή,  ώστε ο Εμπορικός κόσμος της Σαντορίνης,  αλλά και όλοι οι κάτοικοι του νησιού να αισθάνονται ασφαλείς.

 

Ο Πρόεδρος

Νομικός Νικόλαος

Ο Γ. Γραμματέας

Διαμαντόπουλος Γεώργιος

Ο Ταμίας

Τσιργέλης Παναγιώτης

Τα Μέλη

Λιγνός Αντώνιος

Συνολάκης Γεώργιος

Σιγάλας Αβέρκιος

Χάλαρης Σταύρος