Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ανακοινώνει σε όλους τους παραγωγούς – μέλη της ότι την Τετάρτη 26  Σεπτεμβρίου 2018 κατατέθηκαν στους λογαριασμούς της τράπεζας Πειραιώς το υπόλοιπο 30% της αποζημίωσης από τη ζημιά που προκάλεσε ο Καύσωνας τον Ιούλιο του 2017 .

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΘΗΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ