Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί την ενημέρωση από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών

 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού