Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους Ευρωπαίους Πολίτες που κατοικούν στο νησί μας ότι θα μπορούν να ψηφίσουν και για τις περιφερειακές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4555 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.7.2018) και συγκεκριμένα του άρθρου 49, οι ειδικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και για τις περιφερειακές εκλογές.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι πολίτες στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και για τις περιφερειακές εκλογές του επόμενου χρόνου.