Ο Δήμος Θήρας συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου του οδικού δικτύου Αεροδρομίου – Οίας μέχρι και την τελική παραλαβή του.

Σε συνέχεια της επίσημης διοικητικής παραλαβής τμημάτων του οδικού δικτύου Αεροδρομίου – Οίας, με έγγραφό του ο Δήμος Θήρας ενημερώνει σχετικά το Αστυνομικό Τμήμα Θήρας και ζητάει την αστυνόμευση, τον έλεγχο ορίου ταχύτητας και των λοιπών οριζόμενων από το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας των τμημάτων αυτών.

Τα τμήματα του νέου οδικού δικτύου που έχουν παραδοθεί προς χρήση είναι τα ακόλουθα:

  • Από την αρχή του νέου δρόμου, δηλαδή τον κόμβο της νέας οδού με την Επαρχιακή οδό Μεσαριάς – Αεροδρομίου έως εκεί που η νέα οδός διασταυρώνεται με την συνδετήρια οδό Φηρών.
  • Η συνδετήρια οδός Φηρών (η κάθετος, που συνδέει τον νέο δρόμο από Αεροδρόμιο προς Οία με τα Φηρά).
  • Η Περιφερειακή οδός Φηρών (η παράλληλη οδός, κάτω από τα Φηρά).

Στα παραπάνω τμήματα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, σήμανσης (πλην πληροφοριακών πινακίδων) και διαγράμμισης (με κίτρινο χρώμα). Στο επόμενο διάστημα επίκειται η ηλεκτροδότηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας (μη υποχρεωτικών, βάσει νομοθεσίας, για ταχύτητες έως 50χλμ/ώρα, όπως η περίπτωση μας) και υπολείπονται δευτερεύουσες, μη ουσιώδεις εργασίες εκτός οδού (πρασίνου και ολοκλήρωσης διευθέτησης όμβριων), που δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα και χρήση του έργου.

Ο Δήμος Θήρας εφιστά άλλη μία φορά την προσοχή των οδηγών ως προς την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ιδιαίτερα τη συμμόρφωσή τους με τα αναγραφόμενα όρια ταχύτητας.