Το ωράριο λειτουργίας του Τελεφερίκ, από 01.07.2020, για την πραγματοποίηση δρομολογίων σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ Δ1α-ΓΠ.οικ.40381 – ΦΕΚ 2601-Β-27.06.2020 (άρθρο 8).

Συμμετέχοντας στην προσπάθεια όλων μας για το περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, για τη λειτουργία του Τελεφερίκ λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

– Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για τους επιβάτες και το προσωπικό του Τελεφερίκ.
– Ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων ανά καμπίνα περιορίζεται σε 3 άτομα.
– Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των επιβατών τουλάχιστον 2 μέτρων όπου είναι εφικτό.
– Διάθεση προς χρήση αντισηπτικών σε εμφανή σημεία στους χώρους του Τελεφερίκ.
– Εκτέλεση δρομολογίων με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής των επιβατών στους χώρους του Τελεφερίκ.

Η όλη λειτουργία του τελεφερίκ θα ανακαθορίζεται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας COVIT-19 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Πολιτείας.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος θεωρεί ότι η υγεία των επιβατών και των εργαζομένων αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα.
Παρά τα όσα μέτρα κατά το δυνατόν λαμβάνονται, ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού είναι σημαντικός.
Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως το τελεφερίκ να χρησιμοποιείται με επιμελή τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Μιχάλης Κυριακόπουλος