Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας, σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Ηλίας Πελέκης υπέβαλε την παραίτησή του την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, η οποία και γίνεται αποδεκτή.

Στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί το θέμα του ορισμού του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας καθώς και οι λόγοι της παραίτησης του Πρόεδρου του ΔΛΤ.

Ενόψει δε της πολύ κρίσιμης συνάντησης για τον τόπο την ερχόμενη Τετάρτη 25/07, καλώ τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία της συνάντησης αυτής ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή επιτυχία προς όφελος του Δήμου μας.