Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Πάνος Σκουρλέτης ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού ύψους 170.000 € στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας, Νομού Κυκλάδων, αποκλειστικά για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτό τον λόγο.