Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση ποσού ύψους 915.000 € για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Μεταξύ των δήμων της χώρας επιχορηγούνται:

1) ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ποσό των 200.000 € και

2) ο Δήμος Σερίφου με το ποσό των 165.000 €.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ΣΕΡΙΦΟΥ