Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Αλέξης Χαρίτσης  ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας για το 2019 και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 € για τις επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι αυτών των κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, την ορεινότητα, την νησιωτικότητα και τα επίπεδα ανεργίας και φτώχειας.

Οι εν λόγω ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Επισυνάπτεται ο Πίνακας κατανομής των ποσών στους μικρούς νησιωτικούς δήμους των Κυκλάδων.

Α/Α
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ (€)
1
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
187.500
2
ΑΝΑΦΗΣ
172.600
3
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
180.700
4
ΙΗΤΩΝ
188.700
5
ΚΕΑΣ
192.200
6
ΚΙΜΩΛΟΥ
178.100
7
ΚΥΘΝΟΥ
182.900
8
ΣΕΡΙΦΟΥ
182.400
9
ΣΙΚΙΝΟΥ
172.400
10
ΣΙΦΝΟΥ
192.800
11
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
177.100
ΣΥΝΟΛΟ
2.007.400