Η Ένωση Πολυτέκνων Σαντορίνης ενημερώνει τα μέλη της ότι

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κύμα Ζεστασιάς»

Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος «Κύμα Ζεστασιάς», η HELLENiQ ENERGY αναλαμβάνει να

προσφέρει έως 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟ σε οικογένειες που

έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα .

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προσφοράς δωρεάν πετρελαίου

θέρμανσης έχουν οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, που διαμένουν μόνιμα

στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης στη φορολογική τους

κατοικία.

Συγκεκριμένα, για μία οικογένεια με 4 παιδιά το ετήσιο οικογενειακό

εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 20.500€, ενώ αυξάνεται κατά 2.626€

για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των τεσσάρων.

Για την υλοποίηση της νέας αυτής πρωτοβουλίας, από την οποία αναμένεται

να επωφεληθούν χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, η HELLENiQ

ENERGY δημιούργησε τη διαδικτυακή πλατφόρμα

https://zestasia.helleniq.gr/, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά και να

υποβάλλουν την αίτησή τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Πιο συγκεκριμένα, με την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου

(ΑΦΜ) και του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της φορολογικής

κατοικίας, οι χρήστες θα μεταφέρονται αυτόματα στον ιστότοπο της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου θα κάνουν εισαγωγή των κωδικών τους στοιχείων. Η Δημόσια Αρχή θα ελέγχει εάν πληρούνται οι

προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την εκκαθαρισμένη

φορολογική δήλωση για το έτος 2021 και θα ενημερώνει, αντίστοιχα, την

HELLENiQ ENERGY.

Για την Ένωση Πολυτέκνων  Σαντορίνης

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δαρζέντας