Ο Δήμος Θήρας είναι ανάμεσα στους 119 Δήμους της χώρας και στους 7 των Κυκλάδων, που εντάχθηκαν στην Πράξη “Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλατών σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”.

 

Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 311.566,88€.

 

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα στους συμμετέχοντες Δήμους της χώρας που αφορούν:

 

– Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.

– Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.

– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).

– Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.

– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με το κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.

– Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.