Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΝΑΕ το οποίο πραγματοποιήθηκε με την «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχολικό έτος 2020-2021,
σας προσκαλούμε στις δράσεις διάχυσης-παρουσίασης των εργασιών “Κατασκευής Βιοκλιματικού Περιπτέρου – Εναλλασσόμενες Πηγές Ενέργειας” (Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ) και αντίστοιχα “Υπηρεσιών Αισθητικής και Κομμωτικής τέχνης-MAKEOVER” (Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ).
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα δώσει χαρά στους μαθητές μας!!
* Όσον αφορά τη δράση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Θήρας σημειώνουμε ότι η 1η ημέρα (08/06/2021) θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εκπλήξεις!
Ευχαριστούμε πολύ για όλα,
              Με εκτίμηση,
           Κουλελής Γιάννης

         Εκπαιδευτικός ΠΕ 82
     Υποδιευθυντής Ε.Κ. Θήρας